Redirectionare 2% sau Sponsorizare.

Sustine sportivii de Performanta! 

Declaratiile se depun la receptia scolii Loga Dance School dupa care pe baza unui borderou depunem la A.N.A.F.

sau

puteti depune personal la A.N.A.F sau online, prin contul SPV  https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/


Toate donatiile si sponsorizarile colectate, vor fi utilizate exclusiv pentru orele particulare,

organizate in vederea instruirea sportivilor care participa la competitii.


Orele particulare vor fi distribuite in mod egal, tuturor perechilor.

Sumele de bani astfel adunate, vor fi utilizate integral pentru plata antrenorilor invitati din afara scolii

Loga Dance School.


In vederea asigurarii transparentei intregului proces, prezenta pagina prezinta in mod sintetic, toate intrarile si iesirile respective.

 4.265,47 Lei

Alcrio Citobio Srl (+35 Lei) 18 Iunie 2019

Alcrio Montaj Srl (+48 Lei) 18 Iunie 2019

Alcrio Service Srl (+779 Lei) 18 Iunie 2019

Impozit pe venit 2018 Trezoreria Carei (+868,49 Lei) 30 Iulie 2019

Sponsorizare nonprofit (+1.009,49 Lei) 17 Septembrie 2019

Sponsorizare nonprofit 2018 Trezoreria Satu Mare (+67,49 Lei) 1 Octombrie 2019

Alcrio Service Srl (+572 Lei) 9 Octombrie 2019

Alcrio Citobio Srl (+42 Lei) 29 Octombrie 2019

Alcrio Service Srl (+844 Lei) 29 Octombrie 2019

 


Reglementari

Conform Ordonantei de Urgenta (O.U.G. NR. 25/2018) si Microintreprinderile cu impozit pe venit pot face trimestrial sponsorizari dar sponsorizarea se poate face exclusiv pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, potrivit legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementari, art. 56, dupa alin. (1) se introduc patru noi alineate, alin.(1^1) – (1^4), cu urmatorul continut:


„(1^1) Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

(1^2) Sumele care nu sunt scazute potrivit prevederilor alin. (1^1) din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive.

Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

(1^3) Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1), precum si, dupa caz, aferenta anului in care se aplica prevederile alin.

(1^2). Modelul si continutul declaratiei informative se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(1^4) Declaratia informativa prevazuta la alin. (1^3) se depune pana la urmatoarele termene:

a) pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator;
b) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare ultimului trimestru pentru care datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor, in situatiile prevazute la art. 48 alin. (3^1) si art. 52;
c) pana la termenele prevazute la alin. (3) si (4), dupa caz”.

De exemplu, pentru trimestrul 2 (aprilie, mai, iunie), sponsorizarea se face pana in 30 iunie, inclusiv, cu declararea ei pana in 25 iulie, inclusiv.

Daca valoarea sponsorizarii depaseste 20% din impozitul pe venit, pentru trimestrul curent, diferenta ramasa se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive.

Important de retinut este faptul ca pentru microintreprinderile cu impozit pe venit sponsorizarea se face la fiecare sfarsit de trimestru.

Odata iesit din trimestru, sponsorizarea se pierde, adica impozitul merge integral la stat.

La sfarsit de an, Microintreprinderile cu impozit pe venit pot sa mai faca sponsorizare doar pentru trimestrul 4 (octombrie, noiembrie, decembrie), cu declalare pana la 25 ianuarie, inclusiv, anul urmator.

Astfel, daca in cazul platitorilor de impozit pe profit se pot deduce, in limitele prevazute, sumele acordate in cadrul contractelor de sponsorizare catre orice persoana ce poate fi beneficiar al sponsorizarii conform Legii 32/1994, in cazul entitatilor ce datoreaza , entitatile pot deduce doar sponsorizarile efectuate pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat.

Pentru cazul platitorilor de impozit pe profit care efectueaza sponsorizari potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele aferente se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

• valoarea calculata prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri;

• valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

https://legeaz.net/monitorul-oficial-291-2018/oug-25-2018-modificare-completare-acte-normative-masuri-fiscal-bugetare

 

X