Redirectionare 3.5% sau Sponsorizare.

Sustine sportivii de Performanta!DonatiiDonatii
Donatii

Declaratiile se depun la receptia scolii Loga Dance School dupa care pe baza unui borderou depunem la A.N.A.F.

sau

puteti depune personal la A.N.A.F sau online, prin contul SPV  https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/


Toate donatiile si sponsorizarile colectate, vor fi utilizate exclusiv pentru:

Ore particulare, cantonamente, seminarii, organizate in vederea instruirea sportivilor.


In vederea asigurarii transparentei intregului proces, prezenta pagina prezinta in mod sintetic, toate intrarile si iesirile respective.

 23.965,97 Lei

*** 2019 ***

Alcrio Citobio Srl (+35 Lei) 18 Iunie 2019 (Cantonament Germania 2021)

Alcrio Montaj Srl (+48 Lei) 18 Iunie 2019 (Cantonament Germania 2021)

Alcrio Service Srl (+779 Lei) 18 Iunie 2019 (Cantonament Germania 2021)

Impozit pe venit 2018 Trezoreria Carei (+868,49 Lei) 30 Iulie 2019

Sponsorizare nonprofit (+1.009,49 Lei) 17 Septembrie 2019

Redirectionare 2% 2018 Trezoreria Satu Mare (+67,49 Lei) 1 Octombrie 2019

Alcrio Service Srl (+572 Lei) 9 Octombrie 2019 (Cantonament Germania 2021)

Alcrio Citobio Srl (+42 Lei) 29 Octombrie 2019 (Cantonament Germania 2021)

Alcrio Service Srl (+844 Lei) 29 Octombrie 2019 (Cantonament Germania 2021)

Alcrio Service Srl (+198 Lei) 31 Decembrie 2019 (Cantonament Germania 2021)

Alcrio Citobio Srl (+42 Lei) 31 Decembrie 2019 (Cantonament Germania 2021)

*** 2020 ***

Metatech  Service 2014 Srl (+900 Lei) 12 Februarie 2020 (Cantonament Germania 2021)

Zoli Husi & Adam Srl (+3.000 Lei) 14 Februarie 2020 (Cantonament Germania 2021)

Ecoline Wash Srl (+100 Lei) 14 Februarie 2020 (Cantonament Germania 2021)

Birou Notarial Petruca (+150 Lei) 17 Februarie 2020 (Cantonament Germania 2021)

Nimrod Srl (+200 Lei) 18 Februarie 2020 (Cantonament Germania 2021)

Doxyny Srl (+150 Lei) 24 Februarie 2020 (Cantonament Germania 2021)

Polak Mob Srl (+100 Lei) 24 Februarie 2020

Toth Robert (+500 Lei) 25 Februarie 2020

Alcrio Service Srl (+800 Lei) 27 Februarie 2020 (Cantonament Germania 2021)

Cantonament 7-8 Martie 2020 (-2.400 Lei) 10 perechi au beneficiat, fiecare de 2 ore private.

Cristian Luca & Pintea Jessica;   Vonhaz Erik & Vonhaz Ingrid;   Varga Chris & Polak Hanna;   Varga Andrei & Pauliuc Rita;   Toth Krisztian & Mihali Alexandra;

Diousi Rafael & Tala Alexia;   Nagy Dominik & Ilonczai Dora;   Kengye Adam & Illes Tamara;   Hornyak Daniel & Puscas Iulia;   Pop Daniel & Mihai Gloria.

Alcrio Service Srl (+197 Lei) 27 Martie 2020 (Cantonament Germania 2021)

Alcrio Citobio Srl (+33 Lei) 27 Martie 2020 (Cantonament Germania 2021)

Redirectionare 3,5% 2019, Trezoreria Satu Mare (+26.205,49 Lei) 23 Iunie 2020

Federatia Romana de Dans Sportiv – 30% storno cotizatii (+1.635 Lei) 24 Iunie 2020

Redirectionare 3,5% 2019 – Unitatea Militara Satu Mare (+79 Lei) 29 Iunie 2020

Redirectionare 3,5% 2019 – Trezoreria Timisoara (+1.152,49 Lei) 29 Iunie 2020

Seminarii storno FRDS Iulie 2020 (-1.635 Lei) Grupa de Concurs & Performanta.

Cantonament 10-16 August 2020 (-5.400 Lei) Grupa de Intermediari & Performanta.

Varga Kristof;   Gaja Eszter;   Loga Levente;   Devecska Dominik;   Mihai Lara;   Daraban Maria;

Orghici Theodora;   Halbac Andra;   Blideran Stefania;   Hotye Narcisa;   Smucz Cristian;   Pop Mihai.

Cantonament 7-11 Septembrie 2020 (-4.950 Lei) Grupa de Concurs

(Vonhaz Ingrid;   Varga Chris;   Bacutiu Mak Regina;   Puscas Iulia;   Hornyak Daniel;

Kengye Adam;   Illes Tamara;   Cristian Luca;   Pintea Jessica;   Pop Daniel;   Diousi Rafael)

Redirectionare 3,5% 2019, Trezoreria Satu Mare (+4.038,49 Lei) 3 Septembrie 2020

Redirectionare 3,5% 2019, Trezoreria Oradea (+96,49 Lei) 8 Septembrie 2020

Redirectionare 3,5% 2019, Trezoreria Carei (+3.759,49 Lei) 8 Septembrie 2020

Redirectionare 3,5% 2019, Trezoreria Satu Mare (+7.239,49 Lei) 14 Septembrie 2020

Redirectionare 3,5% 2019, Trezoreria Campeni (+87,49 Lei) 1 Octombrie 2020

Redirectionare 3,5% 2019, Trezoreria Satu Mare (+37,49 Lei) 6 Octombrie 2020

Redirectionare 3,5% 2019, Trezoreria Zalau (+34,49 Lei) 6 Octombrie 2020

Redirectionare 3,5% 2019 – Trezoreria Timisoara (+164,49 Lei) 16 Octombrie 2020

Cantonament CAMP 24-25 Octombrie 2020 (-7.500 Lei) Grupa de Concurs

(Vonhaz Ingrid;   Varga Chris;   Puscas Iulia;   Hornyak Daniel;

Kengye Adam;   Illes Tamara;   Cristian Luca;   Pintea Jessica;   Pop Daniel;   Diousi Rafael)

Redirectionare 3,5% 2019 – Trezoreria Targu Mures (+391,49 Lei) 27 Octombrie 2020

Redirectionare 3,5% 2019 – Trezoreria Negresti Oas (+708,49 Lei) 27 Octombrie 2020

Cantonament 5-6 Decembrie 2020 (-1.080 Lei) Grupa de Concurs

(Vonhaz Ingrid;   Varga Chris;   Puscas Iulia;   Hornyak Daniel;

Cristian Luca;   Pintea Jessica;   Pop Daniel;   Diousi Rafael;

Bacutiu Mak Regina)

Redirectionare 3,5% 2019 – Trezoreria Cluj Napoca (+137,49 Lei) 8 Decembrie 2020

Cantonament 12-13 Decembrie 2020 (-1.080 Lei) Grupa de Intermediari & Performanta

(Orghici Theodora;   Smucz Cristian;   Loga Levente;   Toma Mihail;    Hotye Narcisa;   Devecska Dominik;   Halbac Andra;   Varga Kristof;   Pop Mihai)

Redirectionare 3,5% 2019 – Trezoreria Tasnad (+308,49 Lei) 16 Decembrie 2020

Cantonament CAMP  8-9 Ianuarie 2021 (-7.800 Lei)  Grupa de Concurs

(Vonhaz Ingrid;   Varga Chris;   Puscas Iulia;   Hornyak Daniel;

Bacutiu Mak Regina;  Illes Tamara;   Cristian Luca;

Pintea Jessica;   Pop Daniel;   Diousi Rafael)

Cantonament 23-24 Ianuarie 2021 (-900 Lei) Grupa de Intermediari & Performanta

(Orghici Theodora;   Smucz Cristian;   Loga Levente;

Mihai Lara;   Daraban Maria;   Gaja Eszter)


Reglementari

Conform Ordonantei de Urgenta (O.U.G. NR. 25/2018) si Microintreprinderile cu impozit pe venit pot face trimestrial sponsorizari dar sponsorizarea se poate face exclusiv pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, potrivit legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementari, art. 56, dupa alin. (1) se introduc patru noi alineate, alin.(1^1) – (1^4), cu urmatorul continut:


„(1^1) Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

(1^2) Sumele care nu sunt scazute potrivit prevederilor alin. (1^1) din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive.

Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

(1^3) Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1), precum si, dupa caz, aferenta anului in care se aplica prevederile alin.

(1^2). Modelul si continutul declaratiei informative se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(1^4) Declaratia informativa prevazuta la alin. (1^3) se depune pana la urmatoarele termene:

a) pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator;
b) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare ultimului trimestru pentru care datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor, in situatiile prevazute la art. 48 alin. (3^1) si art. 52;
c) pana la termenele prevazute la alin. (3) si (4), dupa caz”.

De exemplu, pentru trimestrul 2 (aprilie, mai, iunie), sponsorizarea se face pana in 30 iunie, inclusiv, cu declararea ei pana in 25 iulie, inclusiv.

Daca valoarea sponsorizarii depaseste 20% din impozitul pe venit, pentru trimestrul curent, diferenta ramasa se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive.

Important de retinut este faptul ca pentru microintreprinderile cu impozit pe venit sponsorizarea se face la fiecare sfarsit de trimestru.

Odata iesit din trimestru, sponsorizarea se pierde, adica impozitul merge integral la stat.

La sfarsit de an, Microintreprinderile cu impozit pe venit pot sa mai faca sponsorizare doar pentru trimestrul 4 (octombrie, noiembrie, decembrie), cu declalare pana la 25 ianuarie, inclusiv, anul urmator.

Astfel, daca in cazul platitorilor de impozit pe profit se pot deduce, in limitele prevazute, sumele acordate in cadrul contractelor de sponsorizare catre orice persoana ce poate fi beneficiar al sponsorizarii conform Legii 32/1994, in cazul entitatilor ce datoreaza , entitatile pot deduce doar sponsorizarile efectuate pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat.

Pentru cazul platitorilor de impozit pe profit care efectueaza sponsorizari potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele aferente se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

• valoarea calculata prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri;

• valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

https://legeaz.net/monitorul-oficial-291-2018/oug-25-2018-modificare-completare-acte-normative-masuri-fiscal-bugetare

X